Tietoja

Pompula on 25 paikkainen päiväkoti jossa toimimme lasten tarpeiden mukaisissa pienryhmissä.
Tarjoamme lapsille turvallisen kasvu- ja toimintaympäristön jossa leikki, oppiminen ja
vuorovaikutus jutteluineen ja keskusteluineen ohjaavat lasten toimintaa. Keskusteluiden lisäksi kirjat, laulut, lorut, saman ikäiset leikkikaverit ovat hyviä virikkeitä oppimisen tiellä.

Pää- ja opetuskielenä on suomi, mutta meillä on mahdollisuus antaa tukea myös viron ja venäjänkielisille lapsille.

Päiväkodin sisätilat on pääosin jaettu ryhmätiloihin, jotka ovat muodostuneet lasten iän ja
tarpeiden mukaan. Kukin ryhmätila on helposti muunneltavissa, joten lapsetkin saavat muuttaa ja kehittää oppimisympäristöä. Lapsen osallistuttaminen oppimisympäristön luomiseen sekä tuokioiden suunnitteluun motivoi lasta oppimaan. Lapsen näkemys oppimisympäristön suunnittelussa luo lapselle tunteen, että häntä kuunnellaan ja hänet huomioidaan.
Päiväkodin tiloja saavat käyttää kaikki päiväkodin lapset. Lapset ovat tervetulleita kaikkiin tiloihin ja näin heille luodaan turvallinen ja kodinomainen tunne.

Päiväkodin ilmapiiri on turvallinen ja luotettava ja lapsen on helppo näyttää erilaiset
tunteensa. Aikuisen syli on aina avoin.