Päiväkoti Pompulan toiminnasta vastaa Kasvatustuki Ry. Olemme 25 paikkainen päiväkoti, mikä mahdollistaa kodinomaisen, kiireettömän ja turvallisen arjen, missä jokaisella kasvattajalla on aikaa tutustua lapsiin yksilöllisesti. Tarjoamme lapsille turvallisen kasvu- ja toimintaympäristön, jossa leikki, oppiminen ja laadukas vuorovaikutus muodostavat pedagogisesti perustellun ja laadukkaan arjen. Tarjoamme monipuolisen ja virikkeellisen oppimisympäristön omissa tiloissamme, mutta hyödynnämme myös paljon lähiympäristön mahdollisuuksia sekä teemme mahdollisuuksien mukaan retkiä myös kauemmas. Päiväkodin toimintakieli on suomi, mutta meillä on mahdollisuus palvella myös viron- ja venäjänkielellä.

Toimimme kaudella 2021-2022 kahdessa ryhmässä; Isot ja Pienet Pompulat. Molemmissa ryhmissä on kolme kasvattajaa. Hyödynnämme toiminnassamme pienryhmiä, jotka mahdollistavat rauhallisen arjen, aikuisen läsnäoloa ja mahdollisuuden hajauttaa toimintaa tehokkaasti jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden sekä toiveiden mukaisesti.

Päiväkodin sisätilat on pääosin jaettu ryhmätiloihin, jotka ovat muodostuneet lasten iän ja
tarpeiden mukaan. Kukin ryhmätila on helposti muunneltavissa ja otamme myös lapset mukaan oppimisympäristönsä kehittämiseen ikätason huomioiden. Lapsen osallistuttaminen oppimisympäristönsä luomiseen sekä tuokioiden suunnitteluun motivoi lasta oppimaan sekä lisää hänen osallisuuttaan. Lapsen ikätasoisen vaikuttamismahdollisuuden toteuttaminen suunnittelussa luo lapselle tunteen, että häntä kuunnellaan ja hänet huomioidaan, se mahdollistaa lapsilähtöisen toiminnan toteuttamisen ja tukee lapsen kasvua ja kehitystä monipuolisesti. Kasvattajat vastaavat aina toiminnan pedagogiikasta. Päiväkodin tiloja saavat käyttää kaikki päiväkodin lapset. Lapset ovat tervetulleita kaikkiin tiloihin ja näin heille luodaan turvallinen ja kodinomainen tunne. Jokainen kasvattaja oppii tuntemaan jokaisen lapsen ja myös eri ikäiset lapset saavat päivän aikana olla vuorovaikutuksessa keskenään.

Päiväkodin ilmapiiri on turvallinen ja luotettava ja lapsen on helppo näyttää erilaiset tunteensa. Aikuisen syli on aina avoin.