Päiväkoti Pompulan toiminnasta vastaa Kasvatustuki Ry. Olemme 25 paikkainen päiväkoti, mikä mahdollistaa kodinomaisen, kiireettömän ja turvallisen arjen, missä jokaisella kasvattajalla on aikaa tutustua lapsiin yksilöllisesti. Tarjoamme lapsille turvallisen kasvu- ja toimintaympäristön, jossa leikki, oppiminen ja laadukas vuorovaikutus muodostavat pedagogisesti perustellun ja laadukkaan arjen. Tarjoamme monipuolisen ja virikkeellisen oppimisympäristön omissa tiloissamme, mutta hyödynnämme myös paljon lähiympäristön mahdollisuuksia sekä teemme retkiä myös kauemmas. Päiväkodin toimintakieli on suomi.

Meillä on kaksi lapsiryhmää, alle 3-vuotiaat Keijut ja yli 3-vuotiaat Röllit. Ryhmien sisällä toimimme ikä- ja tarveperusteisissa pienryhmissä. Tämä mahdollistaa rauhallisen arjen, aikuisen läsnäoloa ja mahdollisuuden hajauttaa toimintaa tehokkaasti jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden sekä toiveiden mukaisesti. Kaudelle valitaan väljä teema, jonka puitteissa koko talo elää. Kuitenkin jokainen kasvattaja lähtee rakentamaan lapsilähtöisiä projekteja vasunmukaisesti huomioiden oman pienryhmänsä tarpeet, kiinnostuksenkohteet sekä lasten osallisuuden. Aikuinen vastaa projektien ja toiminnan pedagogiikasta sekä tavoitteiden mukaisuudesta, mutta lapset saavat osallistua sisältöjen suunnitteluun ja ideointiin ikätasoisesti. Tämä lisää lasten osallisuutta sekä mahdollistaa positiiviset oppimiskokemukset. Näin myös eri pienryhmien toiminta voi näyttäytyä hyvin erilaisena, mutta kaikille mahdollistetaan monipuolinen ja rikas toiminta.

Päiväkodin sisätilat on pääosin jaettu ryhmätiloihin, jotka ovat muodostuneet lasten iän ja tarpeiden mukaan. Kukin ryhmätila on helposti muunneltavissa ja otamme myös lapset mukaan oppimisympäristönsä kehittämiseen ikätason huomioiden. Lapsen osallistuttaminen oppimisympäristönsä luomiseen sekä tuokioiden suunnitteluun motivoi lasta oppimaan sekä lisää hänen osallisuuttaan. Lapsen ikätasoisen vaikuttamismahdollisuuden toteuttaminen suunnittelussa luo lapselle tunteen, että häntä kuunnellaan ja hänet huomioidaan, se mahdollistaa lapsilähtöisen toiminnan toteuttamisen ja tukee lapsen kasvua ja kehitystä monipuolisesti. Kasvattajat vastaavat aina toiminnan pedagogiikasta. Päiväkodin tiloja saavat käyttää kaikki päiväkodin lapset. Lapset ovat tervetulleita kaikkiin tiloihin ja näin heille luodaan turvallinen ja kodinomainen tunne. Jokainen kasvattaja oppii tuntemaan jokaisen lapsen ja myös eri ikäiset lapset saavat päivän aikana olla vuorovaikutuksessa keskenään.

Päiväkodin ilmapiiri on turvallinen ja luotettava ja lapsen on helppo näyttää erilaiset tunteensa. Aikuisen syli on aina avoin.